Sett deg klare mål med nettsiden din

Det er viktig å definere klare mål for den nye nettsiden din, slik at dere kan se hva som går bra og hva som bør forbedres underveis.
Ragnhild forteller om SMART-mål og målsetning

Definer klare mål for den nye nettsiden din

Et tydelig mål for selve nettsideprosjektet vil være at nettsiden leveres til avtalt tid, til avtalt pris, innenfor budsjettrammene og med de avtalte funksjonene på plass.

Å ha tidsfrister og klare mål, gjør kommunikasjonen enklere underveis i prosjektet. Du og webdesigneren bør diskutere målsetningene for den nye nettsiden så tidlig som mulig.

Har du hør om SMART-mål før?

Dette er definerte mål som er:

  • Spesifikke
  • Målbare
  • Oppnåelige
  • Relevante
  • Tidsavgrensede

SMART-mål er målsetninger som er målbare og med definerte resultater. Dette gir struktur til målene dine og gjør at du enkelt kan vurdere om de blir oppnådd eller ikke.

Her er noen eksempler på SMART-mål

  • 20% økning i salg via nettsiden de neste seks månedene.
  • Redusere administrasjonskostnader for nettsiden med 15% de neste fire månedene.
  • 25% økning i medlemskap for online-kurs nettsiden min dette året.

Hvert av disse målene er tydelig definert, målbart, oppnåelig, relevant og knyttet til en tidsramme.

Tenk på SMART-mål for din bedrift. Hvilke SMART-mål vil du oppnå med din nye nettside? Skriv ned minst tre om du kan.