God tilgjengelighet på nettsider

Tilgjengelighet på nettsider refererer til praksisen med å gjøre nettinnhold og design tilgjengelig for funksjonshemmede. Dette inkluderer personer som er blinde, har dårlig syn, er døve eller tunghørte, har bevegelseshemninger eller har kognitive eller nevrologiske tilstander som gjør det vanskelig å bruke internett.

Å sikre at en nettside er tilgjengelig er ikke bare et lovkrav for mange virksomheter, men det er også en moralsk forpliktelse å sørge for at alle har mulighet til å få tilgang til og bruke nettet.

Hvorfor er tilgjengelighet viktig?

Det er flere grunner til at tilgjengelighet er viktig på nettsider. Først og fremst lar det mennesker med funksjonshemminger delta fullt ut i den digitale verden. Internett har blitt en integrert del av det moderne livet, og ved å sikre at mennesker med funksjonshemminger har tilgang til det, kan de kommunisere, få tilgang til informasjon og delta i nettsamfunn på samme måte som alle andre.

I tillegg kan det å gjøre en nettside tilgjengelig også være til nytte for bedrifter og organisasjoner. Ved å sikre at nettsiden deres er tilgjengelig, kan de nå et bredere publikum og potensielt øke kundebasen. Dette er spesielt viktig nå, hvor et økende antall mennesker bruker internett til å søke etter produkter og tjenester.

Nettbrett er populært hos mange eldre. Godt med luft rundt navigasjon er god brukervennlighet.

Hvordan forbedrer du tilgjengelighet på nett?

En av de viktigste tingene å vurdere er bruken av riktig alt-tekst for bilder. Alt-tekst er en beskrivelse av et bilde som vises når bildet ikke kan vises, for eksempel når en bruker har bilder slått av i nettleseren eller bruker en skjermleser. Ved å bruke alt-tekst kan personer som er blinde eller har nedsatt syn forstå innholdet i bildet.

  • Gode overskrifter og punktlister
  • God kontrast og smart fargebruk
  • Tilrettelegging for tastaturnavigasjon
  • Kompatibilitet med teknologiske hjelpemidler

Gode overskrifter og punktlister

Et annet viktig aspekt ved tilgjengelighet er bruken av riktige overskrifter og formatering. Riktige overskrifter lar skjermlesere enkelt navigere i innholdet på en nettside og forstå strukturen. I tillegg kan bruk av riktig formatering, som punkter og nummererte lister, gjøre innholdet lettere å lese og forstå for alle brukere.

God kontrast og smart fargebruk

Det er også viktig å vurdere fargebruken på en nettside. Personer med synshemninger kan ha problemer med å skille enkelte farger, så det er viktig å sørge for at det er tilstrekkelig kontrast mellom teksten og bakgrunnsfargen. I tillegg er det viktig å unngå å bruke farger som eneste middel for å formidle informasjon, da dette kan gjøre innholdet utilgjengelig for fargeblinde.

Eldre kvinne sitter og ser smilende på en laptop skjerm mens hun skriver i en notatblokk.
Hvis du er usikker på brukervennligheten på nettsiden din, spør en venn om uformell hjelp og innspill på design.

Tilrettelegging for tastaturnavigasjon

Et annet viktig aspekt ved tilgjengelighet er bruken av tastaturnavigasjon. Mange bevegelseshemmede bruker et tastatur for å navigere på nettsider, så det er viktig å sørge for at alt innhold er tilgjengelig med kun et tastatur. Dette inkluderer bruk av riktig tabulatorrekkefølge og å sikre at alle lenker og knapper kan aktiveres ved hjelp av tastaturet.

Kompatibilitet med teknologiske hjelpemidler

Til slutt er det viktig å sikre at nettsiden er kompatibel med hjelpemidler som skjermlesere. Dette inkluderer bruk av riktig semantisk markering og å sikre at nettstedet er kodet på en måte som er kompatibel med hjelpemidler.

God tilgjengelighet på nettsider skal sikre at alle har mulighet til å få tilgang til og bruke nettet. Ved å vurdere behovene til funksjonshemmede kan bedrifter og organisasjoner lage nettsider som er tilgjengelige for alle brukere.

Bilde av mann og dame med briller og er glade over tilgjengleig informasjon på iPad

Gjeldende regelverk og krav for tilgjengelighet

Tilsynet for universell utforming av ikt har ansvar for å følge opp forskrift om universell utforming av ikt-løsninger, knyttet til likestillings- og diskrimineringsloven. Ikt-løsninger i Norge skal være universelt utformet. Dette gjelder nettløsninger, apper og automater. Både private og offentlige virksomheter, lag og organisasjoner må følge regelverket.

På deres hjemmeside finner du oversikt over gjeldende regelverk og krav. Hvis du har spørsmålet angående tiltak du bør gjennomføre på nettsiden din kan Digitelle være behjelpelig med å guide deg gjennom prosessen. 🙂