Effektiv kommunikasjon styrer kunden i riktig retning

God kommunikasjon gir både deg og webdesigneren din mest mulig ut av nettsideprosjektet. Det er definitivt en toveiskommunikasjon, som krever både oppmerksomhet og grundighet fra dere begge to.
Ragnhild forteller om viktigheten av god kommunikasjon.

Effektiv kommunikasjon hjelper med å styre nettsiden i riktig retning, og unngå at tidsfrister blir forskjøvet. En av de nyttigste tingene du kan gjøre for nettsideprosjektet ditt er å forsikre deg om at det er en tydelig kontaktperson i firmaet ditt. Ofte er det deg selv, eller om dere er mange ansatte, en annen som du har delegert ansvaret til.

Bestem tidlig hvem som skal være kontaktpersonen i ditt firma for nettsideprosjektet. Om det ikke er deg selv, forsikre deg om at personen har fått god innsikt i behov, mål og funksjonalitet.

For enhver del av prosjektet som krever tilbakemelding fra bedriften din, børdu forsikre deg om at du sender klar og konsis tilbakemelding til webdesigneren. Om du har flere mennesker i bedriften som er involvert i arbeidet med nettsiden, kan det være lurt å ta gjennomgangen sammen og lage en liste med hovedpunkter som du vil ta opp med webdesigneren.

Skrekkscenarioet her er at flere mennesker i bedriften alle har sin egen oppfatning og ulike ideer som blir individuelt formidlet til webdesigneren. Dette skaper forvirring og unødvendige forsinkelser i arbeidet, sammen med potensielt bortkastet arbeid på endringer du ikke ønsker.

Om flere mennesker i bedriften skal bidra til nettsideprosjektet, prøv å sette av tid for et internt prosjektmøte ved viktige milepæler. Forsikre deg om at de alle er oppmerksomme på målene for prosjektet og hvilke funksjoner som skal være inkludert. Bli enige om hvilke endringer dere ønsker slik at dere kan gi webdesigneren tilbakemeldinger som er konstruktive og i tråd med visjonen for nettsiden.