Konverteringsoptimalisering (CRO) for nettsider

Konvertingsoptimalisering (CRO) - Forbedring av nettsiden

Konverteringsraten måles vanligvis i form av prosentandelen av besøkende kunder som utfører en ønsket handling. En henvendelse via telefon, kjøp av et produkt eller en påmelding til nyhetsbrev for eksempel.